Turniej Piłki Siatkowej Drużyn OSP Gminy Czermin Żegocin 6 lipca 2014 r.

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Czerminie wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Żegocinie zorganizował w dniu 6 lipca 2014 r. Turniej Piłki Siatkowej OSP Gminy Czermin. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie turnieju był Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP 
w Czerminie druh Stanisław Jankowski, który jest jednocześnie prezesem OSP w Żegocinie, sędzią głównym turnieju był pan Maciej Janik, a sekretariat prowadziła druhna Paulina Ratajczak. Turniej rozpoczął się o godz. 13:00. W rozgrywkach, które odbywały się na boisku sportowym przy Zespole Szkół w Żegocinie udział wzięło 7 drużyn OSP: Czermin, Łęg, Pieruszyce, Strzydzew, Wieczyn, Żbiki oraz Żegocin. Drużyny rywalizowały ze sobą
w systemie grupowym. Klasyfikacja końcowa przedstawiła się następująco:

 

I miejsce – OSP Czermin
II miejsce – OSP Wieczyn
III miejsce – OSP Żegocin
IV miejsce – OSP Żbiki
Pozostałe zespoły: OSP Strzydzew, OSP Pieruszyce, OSP Łęg.

Drużyna, która zajęła I miejsce uhonorowana została pucharem Prezesa Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Czerminie, dyplomem oraz nagrodą rzeczową. Pozostałe drużyny otrzymały dyplomy oraz nagrodę rzeczową.