OSPGrab00W dniu 3 lipca 2016 r. na boisku sportowym w Grabiu odbył się Turniej Piłki Nożnej Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Czermin.

W dniu 3 lipca 2016 r. na boisku sportowym w Grabiu odbył się Turniej Piłki Nożnej Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Czermin.

Współorganizatorami rozgrywek byli: Oddział Gminny Związku OSP RP w Czerminie i Ochotnicza Straż Pożarna w Grabiu. Turniej cieszył się dużym powodzeniem, ponieważ z 9 OSP działających na terenie Gminy Czermin udział wzięło 7. Piłkę kopali nie tylko druhowie, ale również druhny. Swoje przedstawicielki miały OSP w Pieruszycach i Wieczynie. Sędzią główny Turnieju był pan Maciej Janik, a drugim sędzią był pan Krzysztof Orszulak. Mecze rozegrane zostały w dwóch grupach, a następnie liderzy grup walczyli o podium.

Zwycięstwo odniosła Ochotnicza Straż Pożarna w Grabiu. Tuż za nimi uplasowali się koledzy z OSP Żegocin, a trzecie miejsce zajęła OSP w Broniszewicach. Pozostałe OSP uczestniczące w Turnieju to: Czermin, Pieruszyce, Wieczyn i Strzydzew. Zwycięska drużyna otrzymała puchar Prezesa Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Czerminie, dyplom oraz piłkę. Pozostałe drużyny uhonorowane zostały dyplomem oraz piłką.

OSPGrab01

OSPGrab02

OSPGrab03