*Udział w imprezie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas imprezy na stronie internetowej i na portalu społecznościowym Gminy Czermin w w celach promocyjnych.