fo00W dniu 6.10.2016r W Środowiskowym Domu Samopomocy Czerminie odbył się VII Turniej Gry w Warcaby, nad którym honorowy patronat objął  Dyrektor Zespołu Szkół w Czerminie Krzysztof Orszulak. W Turnieju brali udział uczestnicy z zaprzyjaźnionych ośrodków:

W dniu 6.10.2016r W Środowiskowym Domu Samopomocy Czerminie odbył się VII Turniej Gry w Warcaby, nad którym honorowy patronat objął  Dyrektor Zespołu Szkół w Czerminie Krzysztof Orszulak. W Turnieju brali udział uczestnicy z zaprzyjaźnionych ośrodków:Środowiskowy Dom Samopomocy z Pleszewa, Środowiskowy Dom Samopomocy z Jarocina, Środowiskowy Dom Samopomocy z Fabianowa, Warsztaty Terapii Zajęciowej z Gizałek, Warsztaty Terapii Zajęciowej z Nowolipska, Ośrodek Wsparcia z Pleszewa, Dom Pomocy Społecznej z Pleszewa. W rolę sędziów którzy czuwali nad prawidłowym przebiegiem gry wcielili się uczniowie z czermińskiego gimnazjum, a rolę głównego sędziego objął Łukasz Orszulak. 

Najlepszą drużyną okazali się uczestnicy z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Gizałek, na drugim miejscu uplasowali się  podopieczni ze Środowiskowego Domu Samopomocy z Pleszewa, III miejsce wywalczyli zawodnicy z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Nowolipska.

fo01

fo02