Wojewódzki trening systemu wykrywania i alarmowania
oraz wczesnego ostrzegania

W dniu 24 listopada 2016 roku w ramach wojewódzkiego treningu Systemów Ostrzegania i Alarmowania, zostanie przeprowadzona głośna próba syren na terenie całej gminy. Syreny zostaną uruchomione o godz. 12:00 sygnał ćwiczebny – dźwięk ciągły trwający jedną minutę.