Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom uruchomiło Telefon Zaufania dla osób z Ukrainy doświadczających problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.

Do dyspozycji są dwa numery telefonów: 800 11 08 (bezpłatny)  lub 22 290 70 00 (płatny zgodnie ze stawkami operatora).