herb Czermin1                    labirynt maly1                  animacja logo GOT1

Od 1 września 2015r. na terenie gminy Czermin trwa realizacja projektu  pn.: „Teatr Społecznie Użyteczny”. Projekt skierowany jest do60 uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Żegocinie, Zespołu Szkół Publicznych w Czerminie i Zespołu Szkół Publicznych w Broniszewicach.

Celem projektu jest przeprowadzenie dla dzieci z Gminy Czermin zajęć pozalekcyjnych z tematyki teatralnej. Dzieci wezmą udział w regularnych zajęciach teatralnych, w ramach których przygotują przedstawienia oraz w warsztatach tworzenia masek teatralnych, kreatywnego malowania i charakteryzacji.

Czas realizacji projektu: 1 września 2015 – 30 czerwca 2016 r.

Koszt udziału w projekcie jest bezpłatny.

Projekt realizowany jest przede wszystkim ze środków Fundacji PZU, w ramach konkursu „Z PZU po lekcjach”. Spośród 368 wniosków, które wpłynęły do Fundacji PZU w tegorocznym konkursie, tylko 22 otrzymały dofinansowanie.

Wśród nich wniosek Fundacji ANIMACJA i partnerów:

– Centrum Harmonia z Pleszewa
– Zespołu Szkół Publicznych w Broniszewicach
– Zespołu Szkół Publicznych w Czerminie
– Zespołu Szkół Publicznych w Żegocinie
– Urzędu Gminy w Czerminie