bro0

 

 

Zakończenie szkolenia z grafiki komputerowej

 

Wręczeniem dyplomów udziału w szkoleniu w dniu 03 lutego 2013 roku zakończyło się szkolenie z grafiki komputerowej. Szkolenie zrealizowano w ramach projektu pn.: „Organizacja szkolenia z grafiki komputerowej i wydanie folderu turystycznego Gminy Czermin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007 – 2013. Szkolenie odbywało się w weekendy w Centrum Kształceni a Wiosce Internetowej w Broniszewicach i obejmowało łącznie 48 godzin lekcyjnych. Wzięło w nim udział 10 osób, a zajęcia prowadził doświadczony praktyk z 7- letnim stażem w zakładzie poligraficznym, w którym obydwa programy są podstawowymi w codziennej pracy. Uczestnicy kursu zdobyli wiedzę z podstaw programu Corel Draw i Photshop. Podczas szkolenia zostały wykorzystane materiały i zdjęcia, które znajdą się w folderze turystycznym gminy Czermin. Uczestnicy szkolenia mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami i uwagami odnośnie kształtu wydawanego folderu. Organizatorem szkolenia była Gmina Czermin, a koordynatorem projektu Sabina Kucyj – pracownik urzędu.

bro1

bro2

bro3