osp00W dniu 28 grudnia 2016 r. odbyło się wyjątkowe, bo świąteczne posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Czerminie. W posiedzeniu poza Zarządem uczestniczyła Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego, Naczelnicy OSP z terenu Gminy Czermin oraz Przewodniczący Rady Gminy Czermin Pan Robert Mikołajczak.

W dniu 28 grudnia 2016 r. odbyło się wyjątkowe, bo świąteczne posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Czerminie. W posiedzeniu poza Zarządem uczestniczyła Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego, Naczelnicy OSP z terenu Gminy Czermin oraz Przewodniczący Rady Gminy Czermin Pan Robert Mikołajczak. Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu druh Sławomir Spychaj. Na początku obrad podsumowano działalność Oddziału Gminnego, następnie Komendant Gminny Związku OSP RP w Czerminie druh Zbigniew Serbiak przedstawił sprawozdanie przede wszystkim z działalności bojowej ochotników Gminy Czermin. W następnej kolejności ustalono harmonogram zebrań sprawozdawczych w OSP oraz kalendarz pracy Oddziału na rok 2017. Po wyczerpaniu porządku obrad zebrani połamali się opłatkiem oraz złożyli sobie świąteczno-noworoczne życzenia.

osp01

osp02

osp03

osp04

osp05