Informacja z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotycząca świadczenia 300+ wypłacanego w ramach programu rządowego DOBRY START.