W dniu 18 grudnia 2020 roku odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród dla najlepszych organizacji pozarządowych pod względem zarządzania zasobami i innowacyjności działań. Konkurs przeprowadził Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, a nagrodę pieniężną ufundowała Fundacja im. Ernsta-Bernda Blümle mieszcząca się w Szwajcarii.

Proces konkursowy trwał od lipca 2020 i składał się z dwóch etapów. Podczas pierwszego etapu komisja konkursowa wybrała 9 najlepszych organizacji. Następnie przeprowadzono bardzo wnikliwy audyt w formie wywiadów z zarządzającymi, partnerami oraz poprzez wnikliwy przegląd dokumentacji.

W rezultacie 18 grudnia przeprowadzono konferencję na temat zagrożeń funkcjonowania organizacji pozarządowych w dobie pandemii, a także prezentację osiągnięć finałowych organizacji. Prowadząca galę prof. dr hab. Aldona Andrzejczak podkreśliła, że głównym czynnikiem decydującym o wyborze laureatów była sprawność i innowacyjność zarządzania organizacją.

Główna nagroda wiąże się również z rekomendacją zwycięzców do dalszej współpracy z przedsiębiorstwami zrzeszonymi w Klubie Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.