Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jarocinie zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na projekty badawcze i innowacje”. Spotkanie odbędzie się 13 stycznia 2016 r. (środa) od godziny 10.00 do godziny 12:45 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, sala nr 30.

Podczas spotkania przekazane zostaną ogólne informacje na temat planowanego wsparcia dla przedsiębiorców, w tym informacje o:

  • Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020,
  • Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020,
  • Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o zgłoszenie swojego uczestnictwa do 11 stycznia 2016 r. do godziny 15.00.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerami:

/62/ 740 79 56
/62/ 747 81 83

lub poprzez e-mail: jarocin.fe@wielkopolskie.pl

Liczba miejsc na spotkanie jest ograniczona. W pierwszej kolejności przyjmowani będą przedstawiciele MŚP (potencjalni beneficjenci).

W przypadku osób niepełnosprawnych, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Szczegółowe informacje:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jarocinie

Al. Niepodległości 10-12

63-200 Jarocin,

tel. 62 740 79 56, 62 747 81 83

e-mail: jarocin.fe@wielkopolskie.pl


Program spotkania