150W dniu 7 maja 2016 roku w Oddział Gminny Związku OSP RP w Czerminie z inicjatywy Prezesa Sławomira Spychaja już po raz czwarty zorganizował w Łęgu spotkanie przedstawicieli OSP z terenu Gminy Czermin.

W dniu 7 maja 2016 roku w Oddział Gminny Związku OSP RP w Czerminie z inicjatywy Prezesa Sławomira Spychaja już po raz czwarty zorganizował w Łęgu spotkanie przedstawicieli OSP z terenu Gminy Czermin. Zaproszeni zostali członkowie zarządów oraz jednostek operacyjno technicznych z 9 ochotniczych straży. Gospodarzem spotkania była Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu. Otwarcia spotkania dokonali Prezes Sławomir Spychaj, Wiceprezesi Stanisław Jankowski i Andrzej Nowaczyk oraz Prezes OSP w Łęgu Maciej Kubicki, którzy jednocześnie złożyli życzenia z okazji Dnia Strażaka oraz podziękowali za zaangażowanie i wkład pracy na rzecz rozwoju ochotniczego pożarnictwa na terenie Gminy Czermin.  Następnie druhny i druhowie zostali zaproszeni na poczęstunek, który przygotowali miejscowi strażacy wraz z paniami z KGW w Łęgu.

zjazd 4