Sołectwo Żegocin zostało laureatem konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Do konkursu złożono 114 projektów, z czego 50 otrzymało dofinansowanie. W ramach projektu zaplanowano doposażenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w ławki i kosze na śmieci.