sole00Sołectwo Czermin otrzymało tytuł „Sołectwo Przyjazne Naturze 2015”

 

Sołectwo Czermin zajęło II miejsce w konkursie pn. „Sołectwo Przyjazne Naturze 2015” zorganizowanym przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju, Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Ocenie podlegały przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska i przedsięwzięcia proekologiczne.

Wręczenie nagród odbyło się w dniu 6 czerwca br. w Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu, podczas Wielkopolskiego Dnia Ochrony Środowiska. W uroczystości uczestniczyli: zastępca wójta Gminy Czermin Marietta Cierniak, sołtys Czermina Maria Doczekalska oraz kierownik referatu rolnictwa, budownictwa i ochrony środowiska Maciej Głowacki.

Nagrodę w wysokości 1500 zł Rada Sołecka wraz z Sołtysem przeznaczy na działania w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.

sole02

sole01

sole03