150 pW miejscowości w Pieruchy zakończyły się prace związane z przebudową drogi gminnej o długości 350 m i szerokości od 4 do 5m. Całkowity koszt robót to 57 841,13 zł brutto.

W miejscowości w Pieruchy zakończyły się prace związane z przebudową drogi gminnej o długości 350 m i szerokości od 4 do 5m. Całkowity koszt robót to 57 841,13 zł brutto. Przebudowa drogi była współfinansowana ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy nr 119/2016 z dnia 30.03.2016r. oraz umowy nr 328/2016 z dnia 25.07.2016r.

2

3

4

5