zeg00Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”

Zakończono realizację projektu w ramach Programu Wielkopolskiej Odnowy Wsi.W ramach projektu pn: „Rekultywacja stawu wiejskiego oraz ogrodzenie terenu przy Ośrodku Kultury w Żegocinie”, przeprowadzono rekultywację stawu wiejskiego o pow. 0,1800ha oraz zamontowano ogrodzenie przy Ośrodku Kultury.

Zakończono realizację projektu w ramach Programu Wielkopolskiej Odnowy Wsi.W ramach projektu pn: „Rekultywacja stawu wiejskiego oraz ogrodzenie terenu przy Ośrodku Kultury w Żegocinie”, przeprowadzono rekultywację stawu wiejskiego o pow. 0,1800ha oraz zamontowano ogrodzenie przy Ośrodku Kultury. Koszty kwalifikowane na realizację zadania zgodnie wyniosły 38 375,39zł z czego 25 000 zł stanowiło dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

zeg01

zeg02

zeg03

zeg04

zeg04a

zeg05

zeg06

zeg07

zeg08

zeg09

zeg10

zeg11