Regionalny Związek Rolników,

Kółek i Organizacji Rolniczych

Ul Sukiennicza 5A

62-800 Kalisz

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

                                                                                   Członkowie Kółek Rolniczych

                                                                                   Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich

 

Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Kaliszu we współpracy z Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich „GOSPODYNI” organizuje letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z środowiska wiejskiego. W wypoczynku tym mogą brać udział dzieci urodzone po 01 stycznia 2004r., jeżeli przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów podlega ubezpieczeniu rolniczemu lub otrzymuje świadczenie (emeryturę, rentę) z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Kolonie organizowane będą nad morzem m. in w Dziwnówku, Jastrzębiej Górze i Mrzeżynie , w okresie wakacji letnich. Pod opieką wykwalifikowanej kadry wychowawców, uczestnicy 10-dniowych turnusów będą nie tylko wypoczywać ale także uczestniczyć w konkursach, zabawach czy zawodach sportowych. Pensjonaty spełniają wszystkie wymogi sanitarne obecnie obowiązujące.

Wypoczynek dzieci jest dofinansowany także z Funduszu Składkowego. Koszt rodziców to kwota 350,00 zł oraz pokrycie kosztów dojazdu ok. 150,00 zł (ok.500,00zł).

Osobom zainteresowanym dostarczymy niezbędne dokumenty do wypełnienia, tj. kartę kwalifikacyjną, oświadczenia.

Bliższe informacje uzyskać można w Regionalnym Związku Rolników , Kółek i Organizacji Rolniczych w Kaliszu:

Telefon: 665 444 545, 782 971 904

 

Prezes

    Irena Frąszczak