Gmina Czermin realizuje budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych przy udziale dofinansowania w wysokości 320.750,00 zł z budżetu Województwa Wielkopolskiego. Całość zadania zamknie się w kwocie ok. 439.000,00 zł.

W ramach otrzymanej pomocy realizowana jest budowa drogi asfaltowej w miejscowości Grab (dz. 247/2, ark. mapy 1) o długości ok. 309,00 m oraz w miejscowości Pieruchy (dz. 234, arkusz mapy 1) o długości ok. 200,00 m. Budowa dróg polega na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni o szerokości 4,00 m z betonu asfaltowego oraz obustronnych poboczy o szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Wykonawcą robót budowlanych jest Firma Budowlano-Usługowa „EKO-BUD” s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy z siedzibą w Lisewo 2B, 62-310 Pyzdry.

Ponadto w ramach w/w dofinansowania prowadzone są prace przy przebudowie dróg w miejscowości Żegocin (dz. 71/16, 33, ark. mapy 1) i Broniszewice (dz. 329, ark. mapy 3). Zadanie w Żegocinie polega na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni z betonu asfaltowego na długości ok. 65,00 m i szerokości 4,00 m, obustronnych poboczy o szerokości 0,50 m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wraz z placem nawrotu oraz odcinkiem kanalizacji deszczowej. Z kolei zadanie w Broniszewicach polega na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na długości ok. 178,00 m i szerokości 4,00 m.

Wykonawcą powyższego zadania jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie.

Niniejsze prace mają na celu poprawę stanu technicznego i użytkowego dróg oraz podniesienie komfortu jazdy, a przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich jej użytkowników.