Gmina Czermin w partnerstwie z Fundacją Promocji Gmin Polskich  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz kompetencji cyfrowych” realizuje projekt pn.: „ Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”. Realizacja projektu rozpoczęła się 01.05.2019r. i potrwa do 30.11.2019 r. W projekcie bierze udział 300 osób. Celem projektu jest nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych.