Punkty dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku nuklearnego skażenia.

W związku z zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 473/2022 z dnia 21.09.2022r. w sprawie przygotowania województwa wielkopolskiego do sprawnego przeprowadzenia akcji jodowej w sytuacji wystąpienia zagrożenia skażeniem radioaktywnym jodem, Wójt Gminy Czermin wydał zarządzenie dotyczące sposobu dystrybucji tabletek z jodkiem potasu na terenie Gminy Czermin.
W przypadku nuklearnego skażenia ważne jest przyjęcie tabletki jodku potasu. Blokuje ona wchłanianie radioaktywnego jodu oraz zapobiega gromadzeniu się go w organizmie.
Do tabletek z jodkiem potasu będzie dołączona ulotka zawierająca informację o dystrybucji oraz dawkowaniu preparatu. Na chwilę obecną z informacji, które przekazuje administracja rządowa wynika, że ryzyko wystąpienia zdarzenia radiacyjnego jest minimalne. Państwowa Agencja Atomistyki i Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej prowadzą stały monitoring poziomu promieniowania w atmosferze.
Na wypadek zagrożenia radiacyjnego mieszkańcy zostaną natychmiast o tym powiadomieni poprzez komunikaty z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, informacja pojawi się także na stronie internetowej Urzędu Gminy.
Po odbiór należy się udać do wyznaczonego punktu (po odbiór dla całej rodziny przychodzi jedna, pełnoletnia osoba).
Wójt Gminy Czermin wskazał 12 punktów dystrybucji tabletek jodku potasu tak, by dystrybucja odbyła się jak najszybciej wśród uprawnionych mieszkańców:
Sala Widowiskowa w Broniszewicach – mieszkańcy Broniszewic.
Sala Ośrodka Kultury w Czerminie – mieszkańcy Czermina, Żali i Woli Duchownej.
Sala Wiejska w Grabie – mieszkańcy Grabu.
Sala Wiejska w Łęgu – mieszkańcy Łęgu.
Sala Wiejska w Pieruchach – mieszkańcy Pieruch.
Sala Wiejska w Pieruszycach – mieszkańcy Pieruszyc.
Sala Wiejska w Psieniu-Ostrów – mieszkańcy Psienia-Ostrów.
Sala Wiejska w Skrzypni – mieszkańcy Skrzypni i Mamot.
Sala Wiejska w Strzydzewie – mieszkańcy Strzydzewa.
Sala Wiejska w Wieczynie – mieszkańcy Wieczyna.
Sala Wiejska w Żbikach – mieszkańcy Żbik.
Sala Ośrodka Kultury w Żegocinie – mieszkańcy Żegocina.
foto: gemini.pl