Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej  w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego.

W dniu 08.02.2017 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pleszewie, ul. Wyspiańskiego 6, w godz. 10.00-12.30 można skorzystać z bezpłatnych konsultacji. W ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego można uzyskać informacje z zakresu m.in.: rodzajów wsparcia oferowanych przez Fundusze Europejskie, w tym pożyczek na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej, zasad ubiegania się o dotacje,  rozliczenia otrzymanych środków, projektów realizowanych z Funduszy Europejskich, w których można wziąć udział (szkolenia, kursy itp.), obszarów wsparcia w perspektywie finansowej 2014-2020.

Szczegółowe informacje:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu
przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Rumińskiego 2, 62-800 Kalisz
tel. 62 595 69 47, 62 766 40 22

Więcej informacji o mobilnych Punktach Informacyjnych w Wielkopolsce na stroniewww.wrpo.wielkopolskie.pl