Dnia 6 grudnia br. w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Czerminie odbyło się przekazanie sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czermin. Sprzęt został zakupiony w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało 99 % dofinansowania, a 1% pochodził z budżetu Gminy Czermin. Łączna kwota realizacji zadania to 47.268,00 zł. Sprzęt dla OSP przekazany został w  formie umowy darowizny. OSP w Broniszewicach otrzymała: detektor prądu przemiennego, najaśnicę oraz sprzęt do oznakowania terenu akcji w tym zaporę drogową.

OSP w Czerminie wzbogaciła się o detektor prądu przemiennego, zestaw poduszek wysokociśnieniowych. Natomiast OSP: w Grabie, Łęgu, Pieruszycach, Strzydzewie, Wieczynie, Żbikach i Żegocinie otrzymały: detektor prądu przemiennego oraz sprzęt oświetleniowy tzw. szperacz . W imieniu Gminy Czermin umowę podpisali Wójt Sławomir Spychaj oraz Skarbnik Jarosław Kowalski. Ze strony OSP podpisy złożyli Prezes oraz Skarbnik. W przekazaniu sprzętu uczestniczyli także: Zbigniew Serbiak Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Pleszewie, które jest jednocześnie Prezesem OSP w Czerminie, Maria Rogowicz-Łukomska Przewodnicząca Komisji Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Czermin, Marietta Cierniak Zastępca Wójta Gminy Czermin oraz Anna Cierniak Referent Referatu Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony Środowiska.