P1260228 1W dniu 16.11.2015 roku grupa przedstawicieli Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerminie odebrała w gmachu Telewizji Polskiej SA statuetkę i dyplom Przyjaciela Zaczarowanego Ptaszka.

W dniu 16.11.2015 roku grupa przedstawicieli Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerminie odebrała w gmachu Telewizji Polskiej SA statuetkę i dyplom Przyjaciela Zaczarowanego Ptaszka. W ten sposób Fundacja Anny Dymnej „Mimo wszystko” podziękowała uczestnikom ŚDS za pomoc w organizacji 11.edycji Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty. To szczególne wyróżnienie dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy i Gminy Czermin.

P1260228 11

Anna Dymna 1

dyplom 1

statuetka 1