W dniu 1 października 2019 roku  pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Krzysztofa Grabowskiego – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, a Gminą Czermin reprezentowaną przez Sławomira Spychaja  Wójta Gminy Czermin przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jarosława Kowalskiego została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi  w miejscowości Broniszewice”(przy szkole). Zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 410 516,21 zł, a wartość dofinansowania 259 000,00 zł. Zakres rzeczowy przewiduje przebudowę drogi na odcinku 0,20 km  wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz budowę oświetlenia drogowego. W miesiącu styczniu 2020 roku planowane jest rozstrzygnięcie przetargu. Natomiast zadania przewidziane jest do wykonania do 30 sierpnia 2020 roku.