150Zakończyły się prace związane z przebudową drogi gminnej nr 178 w miejscowości Żale II ( ark. mapy 32, obręb Broniszewice ) o długości 503,30 m i szerokości od 11 d0 3,30 m. Całkowity koszt robót wyniósł 78 228,48 zł.

Zakończyły się prace związane z przebudową drogi gminnej nr 178 w miejscowości Żale II ( ark. mapy 32, obręb Broniszewice ) o długości 503,30 m i szerokości od 11 d0 3,30 m. Całkowity koszt robót wyniósł 78 228,48 zł.Przebudowa drogi była współfinansowana ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy nr 119/2016 z dnia 30.03.2016r. oraz umowy nr 328/2016 z dnia 25.07.2016r. Kwota dofinansowania wyniosła 40 000 zł. Wykonawcą robót była firma PBD S.A. z Kalisza.

1

2

3

5

6