sst00


„Przebudowa drogi  gminnej w miejscowości Psienie-Ostrów”„Przebudowa drogi  gminnej w miejscowości Psienie-Ostrów” zrealizowana w ramach umowy zawartej pomiędzy Gminą Czermin a Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego nr 107/2014 z dnia 3 marca 2014r. oraz umowy nr 285/2014 z dnia 30 września 2014r. na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Miejsce realizacji zadania: miejscowość Psienie-Ostrów, działka nr 20 ark. m. 14, działka nr 90 ark. m. 16, obręb geodezyjny Czermin. Zakres zadania obejmował przebudowę drogi polegającą na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku o  długości 0,52  km i szerokości 4,00m. Wartość wykonanych i odebranych robót wyniosła 149 392,45zł.
Wartość dofinansowania w ramach zawartych umów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego wyniosła 58 500,00zł. Środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Czermin przeznaczone na realizacje tego zadania wyniosły 91 432,45zł.

Wykonawcą robót: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz. 

sst01

sst02

sst03

sst04

sst05

sst06

sst07