150Zakończyły się prace związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Grab nr 625050P (Robaków). Prace polegały na wyrównaniu profilu istniejącej drogi asfaltowej i wykonaniu warstwy ścieralnej z masy bitumicznej o długości 904 m.

Zakończyły się prace związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Grab nr 625050P (Robaków). Prace polegały na wyrównaniu profilu istniejącej drogi asfaltowej i wykonaniu warstwy ścieralnej z masy bitumicznej o długości 904 m.Całkowity koszt robót to 193 184,17 zł, w całości sfinansowany z budżetu Gminy Czermin.

2

3

4

5