1Zakończyły się prace związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Czermin, dz.nr 29/1 i 33, ark. mapy 5, obręb Czermin. Prace polegały na przebudowie istniejącej powierzchni z kruszywa łamanego o długości  31 m oraz wykonaniu nawierzchni bitumicznej. Wartość robót wyniosła 29 603,53 zł.

Zakończyły się prace związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Czermin, dz.nr 29/1 i 33, ark. mapy 5, obręb Czermin. Prace polegały na przebudowie istniejącej powierzchni o dł. 31 m z kruszywa łamanego oraz wykonaniu nawierzchni bitumicznej. Wartość robót wyniosła 29 603,53 zł. Wykonawcą robót była firma PBD S.A. z Kalisza oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie. Przebudowa drogi w całości została sfinansowana z budżetu Gminy Czermin.

2

4

5