150W miejscowości Broniszewice trwają prace związane z przebudowa drogi gminnej nr 625034P, dz. nr 118 i 329, ark. mapy 3 obręb Broniszewice.

W miejscowości Broniszewice trwają prace związane z przebudowa drogi gminnej nr 625034P, dz. nr 118 i 329, ark. mapy 3 obręb Broniszewice. Przebudowa drogi współfinansowana jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy nr 119/2016 z dnia 30.03.2016r. oraz umowy nr 328/2016 z dnia 25.07.2016r.

1

3

IMG 0421

IMG 0422