dro00W miesiącu lipcu 2017 roku zakończyły się prace związane z realizacją operacji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 625042P w miejscowości Żbiki” na odcinku o długości ok. 0,813 km.

W miesiącu lipcu 2017 roku zakończyły się prace związane z realizacją operacji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 625042P w miejscowości Żbiki” na odcinku o długości ok. 0,813 km.

W ramach zadania wykonano:

– roboty przygotowawcze i ziemne,

– odwodnienie drogi,

– budowę chodnika,

– wzmocnienie podbudowy masą bitumiczną,

– nawierzchnię,

– zjazdy z drogi,

– odmulenie rowów przydrożnych,

– roboty wykończeniowe i porządkowe

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Całkowita wartość zadania wynosi 689 133,36 zł z czego 63,63 % poniesionych kosztów operacji stanowi dofinansowanie ze środków EFRROW.

dro00a

 

dro01

dro02

dro03

dro04

dro05