W dniu 3 lipca 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Czermin a Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 625027P w miejscowości Broniszewice” realizowanego w ramach programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
Dotacja celowa wyniosła 1 085 519,00 zł