dro00Przebudowa drogi gminnej nr 625026P relacji Czermin-Mamoty

Trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 625026P relacji Czermin – Mamoty” na odcinku o długości ok. 0,732 km.
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

dro00a

dro01

dro02

dro03

dro04