droga00Przebudowa drogi gminnej nr 625060P relacji Mamoty – Strzydzew

Przebudowa drogi gminnej nr 625060P relacji Mamoty – Strzydzew

Trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 625060P relacji Mamoty – Strzydzew” na odcinku o długości ok. 0,470 km.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

dro00a

droga01

droga02

droga03

droga04

droga05

droga06

droga07

droga08