Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czermin w miejscowościach Grab, Pieruchy, Psienie-Ostrów, Skrzypnia jest realizowana w ramach umów o przyznanie pomocy finansowej w roku 2017 nr 116/2017 z dnia 3 kwietnia 2017r. na kwotę 116 250,00zł oraz nr 289/2017 z dnia 25 lipca 2017r. na kwotę 41 159,00zł zawartych pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu a Gminą Czermin. Wykonawcą robót wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo Budowlano- Montażowe „Marzyński” Sp. z o.o.  z siedzibą w Jarocinie na podstawie umowy o roboty budowlane nr RB.272.6.2017 z dnia 07 czerwca 2017r. na kwotę 656 162,63 zł brutto. Plac budowy przekazano w dniu 07 czerwca 2017r. Planowany termin zakończenia robót do dnia 30 października 2017r

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czermin w miejscowościach Grab, Pieruchy, Psienie-Ostrów, Skrzypnia jest realizowana w ramach umów o przyznanie pomocy finansowej w roku 2017 nr 116/2017 z dnia 3 kwietnia 2017r. na kwotę 116 250,00zł oraz nr 289/2017 z dnia 25 lipca 2017r. na kwotę 41 159,00zł zawartych pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu a Gminą Czermin. Wykonawcą robót wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo Budowlano- Montażowe „Marzyński” Sp. z o.o.  z siedzibą w Jarocinie na podstawie umowy o roboty budowlane nr RB.272.6.2017 z dnia 07 czerwca 2017r. na kwotę 656 162,63 zł brutto. Plac budowy przekazano w dniu 07 czerwca 2017r. Planowany termin zakończenia robót do dnia 30 października 2017r.

Zakres robót  obejmuje:

 „Przebudowę drogi gminnej nr 625028P w miejscowości Broniszewice,  dz. nr 20 ark. m. 2 obręb Broniszewice” o długości ok. 0,213 km.

 • wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej o długości ok. 213 m i szerokości do 3,20 m.
 • profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego,
 • wyrównanie układarką istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym o grubości do 10 cm,
 • wykonanie nawierzchni ścieralnej grubości 5 cm,
 • utwardzenie dwustronne poboczy z kruszywa kamiennego na całej długości drogi szerokości 40 cm,

Wartość zadania wynosi  kwotę 46 983,49 zł brutto.

 „Przebudowę drogi gminnej nr 625048P w miejscowości Grab, dz. nr 509/3     ark. m. 2 obręb Grab” o długości ok. 0,427 km.

 • wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej o długości ok. 427 m i szerokości 4,00 m,
 • wycinka drzew z karczowaniem pni i frezowaniem,
 • wykonanie przepustu rurowego z rury PP Fi 400,
 • wykonanie układu odwodnienia drogi,
 • wykonanie przebudowy przepustu drogowego,
 • budowa chodnika z kostki betonowej brukowej grubości 8 cm,
 • wykonanie niezbędnych poszerzeń drogi z kruszywa kamiennego,
 • wykonanie niezbędnych wyrównań kruszywem kamiennym,
 • wykonanie niezbędnych wyrównań, podbudowy z mieszanki asfaltowej,
 • wykonanie nawierzchni ścieralnej o grubości 4 i 5 cm,
 • wykonanie poboczy i zjazdów z kruszywa kamiennego,
 • montaż oznakowania pionowego,

 Wartość zadania wynosi  171 474,36 zł brutto.

„Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Pieruchy, dz. nr 244 ark. m. 1 obręb Pieruchy” o długości ok. 0,605 km.

wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej o długości ok. 605 m i szerokości 4,00 m,

 • mechaniczne wycięcie drzew wraz z frezowaniem pni i wywozem,
 • wykonanie niezbędnych poszerzeń drogi z kruszywa kamiennego,
 • przebudowa przepustów drogowych,
 • wykonanie wyrównań istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym o grubości do 10 cm,,
 • wykonanie nawierzchni ścieralnej grubości 5 cm,
 • utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym,
 • odmulenie istniejących rowów przydrożnych,
 • montaż oznakowania pionowego,

Wartość zadania wynosi  173 519,48 zł brutto.

„Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Psienie Ostrów, dz. nr 23 ark. m. 16 obręb Czermin” o długości ok. 0,315 km.

 • wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej o długości ok. 315 m i szerokości 4,00 m,
 • przebudowa przepustu drogowego,
 • wykonanie niezbędnych poszerzeń drogi,
 • profilowanie, zagęszczenie i wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym grubości 10 cm,
 • wykonanie nawierzchni ścieralnej drogi o grubości 5 cm,
 • utwardzenie poboczy i wykonanie zjazdów z kruszywa kamiennego

Wartość zadania wynosi  kwotę 107 857,16 zł brutto.

„Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Skrzypnia, dz. nr 426 ark. m. 1 obręb Skrzypnia” o długości ok. 0,411 km.

wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej o długości ok. 411 m i szerokości 4,00 m,

 • mechaniczne wycięcie i usunięcie drzewa z wywozem,
 • wykonanie niezbędnych poszerzeń pod budowę drogi,
 • przebudowa przepustów drogowych,
 • wyrównanie profilu istniejącej podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości do 10 cm,
 • wykonanie nawierzchni ścieralnej z masy bitumicznej o grubości 5 cm,
 • wykonanie zjazdów z drogi z kruszywa kamiennego grubości 20 cm,
 • utwardzenie poboczy z kruszywa kamiennego grubości 10 cm,
 • odmulenie istniejących rowów przydrożnych,

Wartość zadania wynosi  kwotę 156 055,14 zł brutto.