wieczynprzodPrzebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czermin dofinansowana ze środków finansowych Województwa Wielkopolskiego

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wieczyn, dz. nr 39/1, 40, 73 ark. m. 25 polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 660m. Wartość wykonanych robót wynosi 153 362,67 zł. Zadanie zostało wykonane ze środków budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy dotacji nr 109/2015 z dnia 02.04.2015r. oraz umowy dotacji nr 283/2015 z dnia 30.09.2015r. w kwocie 74 250,00 zł, a także ze środków budżetu Gminy Czermin w kwocie 79 112,67 zł. Wykonawcą robót była firma SKANSKA S.A. Roboty wykonano w okresie od 25.09.2015r. do 30.09.2015r. na podstawie umowy z Wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym.      

wieczyn1

wieczyn2

wieczyn3        

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Psienie-Ostrów, dz. nr 105, ark. m. 15 polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 98m. Wartość wykonanych robót wynosi 65 601,92 zł. Zadanie zostało wykonane ze środków budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy dotacji nr 109/2015 z dnia 02.04.2015r. oraz umowy dotacji nr 283/2015 z dnia 30.09.2015r. w kwocie 22 000,00 zł, a także ze środków budżetu Gminy Czermin w kwocie 43 601,92 zł. Wykonawcą robót była firma SKANSKA S.A. Roboty wykonano w okresie od 28.07.2015r. do 30.09.2015r. na podstawie umowy z Wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym.

psinie

psienie

psienie1

psienie2

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czermin, dz. nr 54, ark. m. 32 polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 100m. Wartość wykonanych robót wynosi 30 910,46 zł. Zadanie zostało wykonane ze środków budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy dotacji nr 109/2015 z dnia 02.04.2015r. oraz umowy dotacji nr 283/2015 z dnia 30.09.2015r. w kwocie 11 250,00 zł, a także ze środków budżetu Gminy Czermin w kwocie 19 660,46 zł. Wykonawcą robót była firma SKANSKA S.A. Roboty wykonano w okresie od 28.07.2015r. do 30.09.2015r. na podstawie umowy z Wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym.              

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skrzypnia, dz. nr 383, 356/7, ark. m. 1 polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 301m. Wartość wykonanych robót wynosi 64 623,45 zł. Zadanie zostało wykonane ze środków budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy dotacji nr 109/2015 z dnia 02.04.2015r. oraz umowy dotacji nr 283/2015 z dnia 30.09.2015r. w kwocie 32 100,00 zł, a także ze środków budżetu Gminy Czermin w kwocie 32 523,45 zł. Wykonawcą robót była firma SKANSKA S.A. Roboty wykonano w okresie od 28.07.2015r. do 30.09.2015r. na podstawie umowy z Wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym.              

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzydzew, dz. nr 45, ark. m. 12 polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 415m. Wartość wykonanych robót wynosi 88 946,97 zł. Zadanie zostało wykonane ze środków budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy dotacji nr 109/2015 z dnia 02.04.2015r. oraz umowy dotacji nr 283/2015 z dnia 30.09.2015r. w kwocie 43 300,00 zł, a także ze środków budżetu Gminy Czermin w kwocie 45 646,97 zł. Wykonawcą robót była firma SKANSKA S.A. Roboty wykonano w okresie od 25.09.2015r. do 30.09.2015r. na podstawie umowy z Wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym.   

strzydzew1

strzydzew2           

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pieruchy, dz. nr 243 polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 105m. Wartość wykonanych robót wynosi 31 514,73 zł. Zadanie zostało wykonane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 13 477,00 zł, a także ze środków budżetu Gminy Czermin w kwocie 18 037,73 zł. Wykonawcą robót była firma SKANSKA S.A. Roboty wykonano w okresie od 25.09.2015r. do 30.09.2015r.

pieruchy1

pieruhy

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Broniszewice, dz. nr 270,ark. m. 2 polegająca na wykonaniu nawierzchni z kruszywa granitowego na odcinku o długości 265m. Wartość wykonanych robót wynosi 32 057,99 zł. Zadanie zostało wykonane ze środków budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy dotacji nr 109/2015 z dnia 02.04.2015r. oraz umowy dotacji nr 283/2015 z dnia 30.09.2015r. w kwocie 28 500,00zł, a także ze środków budżetu Gminy Czermin w kwocie 3 557,99 zł. Wykonawcą robót był Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie. Roboty zostały wykonane w okresie od 02.10.2015r. do 22.10.2015r.     

bce       

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grab, dz. nr 247/1, 247/2, ark. m. 1 polegająca na wykonaniu nawierzchni z kruszywa granitowego na odcinku o długości 155m. Wartość wykonanych robót wynosi 19 258,83 zł. Zadanie zostało wykonane ze środków budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy dotacji nr 109/2015 z dnia 02.04.2015r. oraz umowy dotacji nr 283/2015 z dnia 30.09.2015r. w kwocie 8 600,00 zł, a także ze środków budżetu Gminy Czermin w kwocie 10 658,83 zł. Wykonawcą robót był Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie. Roboty zostały wykonane w okresie od 02.10.2015r. do 22.10.2015r.              

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żbiki, dz. nr 348, ark. m. 1 polegająca na wykonaniu nawierzchni z kruszywa kamiennego na odcinku o długości 109m. Zadanie zostało wykonane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 13 477,00 zł. Wykonawcą robót był Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie. Roboty zostały wykonane w okresie od 02.10.2015r. do 22.10.2015r.