111W dniu 26 sierpnia 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Pleszewie podpisano umowy pomiędzy Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim a Wójtem Gminy Czermin Sławomirem Spychajem i Skarbnikiem Jarosławem Kowalskim na dofinansowanie remontów dróg. Gmina Czermin pozyskała na ten cel środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach  Poddziałania:  „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” , Działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi” .

W dniu 26 sierpnia 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Pleszewie podpisano umowy pomiędzy Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim a Wójtem Gminy Czermin Sławomirem Spychajem i Skarbnikiem Jarosławem Kowalskim na dofinansowanie remontów dróg. Gmina Czermin pozyskała na ten cel środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach  Poddziałania:  „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” , Działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi” .

Planowany jest remont następujących dróg:
a) przebudowa drogi gminnej nr 625059P  Skrzypnia – Mamoty – wartość zadania 1.111.555,37 zł, kwota dotacji z PROW do 707.282 zł. Termin realizacji 31.09.2018r. , długość odcinka do przebudowy 1.215 mb o szerokości od 4 do 6 m z włączeniem do drogi powiatowej nr 4335P.

b) przebudowa drogi gminnej nr 625022P Czermin – Pieruchy  – wartość zadania 649.866,71 zł, kwota dotacji z PROW do 413.510 zł. Termin realizacji do 31.09.2018r. , długość odcinka do przebudowy 773 mb o szerokości 5,5 m z włączeniem do drogi powiatowej 4308P.

c) przebudowa drogi gminnej nr 625026P Czermin – Mamoty – wartość zadania 647.253,12 zł, kwota dotacji z PROW do 411.847 zł. Termin realizacji do 31.09.2018r., długość odcinka do przebudowy 716 mb o szerokości 5 m z włączeniem do drogi powiatowej nr 4311P.

d) przebudowa drogi gminnej nr 625060P w miejscowości Żbiki – wartość zadania 940.698,26 zł, kwota dotacji z PROW do 598.566 zł . Termin realizacji do 31.09.2018r., długość odcinka do przebudowy 813,6 mb o szerokości od 5,4 m do 6 m z włączeniem do drogi powiatowej nr 4315P wraz w budową chodnika, przebudową odwodnienia drogi, przebudową zjazdów z dogi.

e) przebudowa drogi gminnej nr 625060P Mamoty – Strzydzew – wartość zadania 433.582,49 zł , kwota dotacji z PROW 275.888 zł . Termin realizacji do 31.09.2018r., długość odcinka do przebudowy 468 mb o szerokości od 4,3 m do 5 m z włączeniem do drogi powiatowej nr 4377P z budową chodnika, przebudową zjazdów, przebudową odwodnienia.

Łączna wartość projektów wynosi 3.782.956 zł, a dotacja z PROW wynosi  2.407.093 zł.

2222