Prośba Urzędu Gminy Gizałki o powiadomieniu mieszkańców Gminy Czermin w szczególności mieszkańców Grabu, Robakowa, Wieczyna, Łęgu o obowiązujących przepisach ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 961), w zakresie lokalizacji budynków mieszkalnych lub budynków o funkcji mieszkalnej.

Plik do pobrania