00W dniu 31 października 2016 roku zakończyła się realizacja projektu pn: „Zieloną aleją  na ryby – rekultywacja stawu wiejskiego w miejscowości Grab oraz odtworzenie alei lipowo – jesionowej w miejscowości Wieczyn”.

W dniu 31 października 2016 roku zakończyła się realizacja projektu pn: „Zieloną aleją  na ryby – rekultywacja stawu wiejskiego w miejscowości Grab oraz odtworzenie alei lipowo – jesionowej w miejscowości Wieczyn”.W ramach realizacji zadania przeprowadzono rekultywację stawu w miejscowości Grab o powierzchni 0,55 ha oraz wybudowano drewniany pomost. W miejscowości Wieczyn natomiast dokonano nasadzeń drzew liściastych: 140 szt – jesionów i 30szt lip drobnolistnych. W projekcie brali udział mieszkańcy obu miejscowości, którzy zadeklarowali wkład pracy własnej w postaci: sadzenia i pielęgnacji drzew, przygotowania terenu do wysiewu, wysiew i pielęgnacja trawy. Projekt był współfinansowany ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Całkowity koszt projektu wyniósł 65.7622,38 zł, a kwota dotacji 30 000 zł.

01

02

03

04

06

07

08