Trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla mieszkańców sołectwa Czermin” .

W ramach zadania zaplanowano :
– utwardzenie terenu,
– dostawę i montaż ławek parkowych z oparciem,
– dostawę i montaż ławostołu drewnianego z zadaszeniem,
– dostawę i montaż koszy na śmieci,
– dostawę i montaż stojaka na rowery,
– dostawę i montaż tablicy informacyjnej o ciekawych miejscach w gminie,
– budowę nowego ogrodzenia z paneli stalowych,
– wyrównanie terenu i wysiew trawy.

W realizację projektu zaangażowani są również mieszkańcy gminy. Zakończenie prac zaplanowano na 31 października 2018r.

Projekt współfinansowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” – uzyskano dotację w kwocie 30 000,00 zł.