na00Projekt „Na własne konto” realizowany w Gimnazjum w Broniszewicach

W pierwszym tygodniu ferii w Gimnazjum w Broniszewicach rozpoczęła się realizacja projektu „Na własne konto”, w którym wzięło udział 16 gimnazjalistów.

„Na Własne Konto” to program edukacji ekonomicznej skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, którego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Europejski Fundusz Rozwoju. W ramach Programu uczniowie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii. Zajęcia prowadziła Pani Alina Łuczak wraz ze studentką kierunku ekonomicznego.

Poprzez zabawę i gry edukacyjne uczestnicy programu poznawali podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu mają im umożliwić lepszy start w dorosłe życie. Podczas II semestru uczniowie wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyce przygotowując pracę konkursową.

Program „Na Własne Konto” jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej i Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000″ im. M. Rataja.

na01

na02

na03

na04

na05

na06

na07