Program Rodzina 500+

Uprzejmie informujemy, że wnioski o świadczenie wychowawcze tzw. 500+ składać będzie można od dnia 1 kwietnia 2016 roku. Wnioski złożone w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. wypłacane będą z wyrównaniem od kwietnia. Wnioski bedzie można składać w siedziebie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerminie od poniedziałki do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Do pobrania:

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowaczego

2. Informator cz. 1

3. Informator cz.2

4. Ustawa z dn. 11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci