broko0

 

 

Program „Na własne konto”

 

 W dniach od 14 do 18 stycznia 2013 r. uczniowie Gimnazjum w Broniszewicach uczestniczyli w I etapie programu „Na Własne Konto”. Celem programu było poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów, kształtowanie podstaw przedsiębiorczości, przekazanie młodym ludziom umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej.

W ramach programu uczniowie brali udział w dodatkowych lekcjach z przedsiębiorczości oraz ogólnej wiedzy ekonomicznej. Zajęcia, prowadzone były przez parę: nauczyciel (Dorota Fiszer) – student (Emilia Zamelska). Podczas ich trwania uczniowie odkrywali narzędzia ekonomiczne umożliwiające im lepszy start w dorosłym życiu. Poznawali tajniki prowadzenia własnej firmy: sporządzania biznesplanu, zmniejszania kosztów w przedsiębiorstwie, zwiększania wydajności pracy, wykorzystania strategii marketingowych itp.. Podczas wizyty w Banku Spółdzielczym w Pleszewie mogli dowiedzieć się produktach bankowych                    i zasadach funkcjonowania tej instytucji. Wizyta w Gospodarstwie Uprawy Grzybów- Kaczmarek w Czerminie pozwoliła zweryfikować młodzieży wyobrażenia na temat prowadzenia własnej firmy, pokazać blaski i cienie takiej działalności i sposobu na życie.

W projekcie wzięli udział uczniowie ze 124 gimnazjów i świetlic środowiskowych w Polsce. Z terenu Wielkopolski do projektu zakwalifikowano 9 szkół.

Program „Na Własne Konto” koordynowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej był realizowany przy współpracy z bankami spółdzielczymi, Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000″ im. M. Rataja oraz lokalnymi przedsiębiorcami i samorządami gmin. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Banku Polskiego.

broko1

broko2

broko3

broko4