PROGRAM  „CZYSTE POWIETRZE”  NA TERENIE GMINY CZERMIN

W dniu 8 lipca 2019 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Czermin a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze”.
W związku z powyższym na terenie gminy Czermin został stworzony punkt doradczy w którym będzie można uzyskać informacje na temat ww. programu.

Celem programu jest zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwa stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami  domów jednorodzinnych. Maksymalny  możliwy koszt inwestycji to 53 tys. zł, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki.
Minimalny koszt kwalifikowalny projektu to 7 tys. zł.

Program przewiduje dofinansowanie m. in. na:

► wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,

► docieplenie  przegród budynku,

► wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

►instalacja odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej).

Realizacja programu: lata 2018-2029;

►podpisanie umów do 31.12.2027 r.
►zakończenie wszystkich prac objętych umową do 30.06.2029 r.

Więcej informacji o realizowanym zadaniu można uzyskać pod nr tel. 62 7417 325  lub w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerminie.