Wojewódzki trening SOA

W dniu 27 listopada 2014r. w ramach treningu wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Wczesnego Ostrzegania, zostanie przeprowadzona głośna próba syren na terenie całej gminy.

Syreny zostaną uruchomione 27 listopada 2014r. o godz. 12:00 sygnał ćwiczebny – dźwięk ciągły trwający jedną minutę.

                                                                                              Kierownik GCZK