W dniu 30 grudnia 2019 roku o godz. 17.00 w świetlicy Ośrodka Kultury w Czerminie odbędzie się premiera książki pt: „Z dziejów Czermina i okolic (1939-1990)” autorstwa Dominika Wabińskiego. Serdecznie zapraszamy na spotkanie z autorem w imieniu Stowarzyszenia Na Rzecz Edukacji i Rozwoju Wsi Grab „Razem”, które jest wydawcą książki.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014-2020.