Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w powiecie pleszewskim z siedzibą w Marszewie zaprasza wszystkich zainteresowanych rolników na szkolenie z zakresu ochrony środowiska w gospodarstwie rolnym w dniu 21 listopada 2018 roku (tj. środa), które odbędzie się w PZDR w Marszewie (sala nr 8). Głównym tematem spotkania  będą wymagania wobec produkcji rolnej według Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.

Kolejne tematy: PROW 2014-2020 Działania rolno – środowiskowo – klimatyczne w gospodarstwie rolnym oraz Zasada Wzajemnej Zgodności – normy i wymagania.

Szkolenie organizuje i poprowadzi Danuta Matusiak – starszy doradca PZDR Marszew (WODR Poznań). Osoby zainteresowane udziałem w w/w proszone są o zgłoszenie telefoniczne pod nr 508 753 991 do dnia 20.11.2018r.