Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi skierowany jest do grupy kobiet najbardziej zagrożonych rakiem piersi – w wieku 50 – 69 lat.

Artykuł o programie

Ulotka o programie z nauki samobadania

Objęcie populacji Programem

Broszura – co koniecznie musisz wiedzieć

Adresy ośrodków