Pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Dobrzyca

W dniu 21 lutego 2022 roku podczas sesji Rady Gminy Czermin radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 20.000 zł Miastu i Gminie Dobrzyca z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy oraz pomoc mieszkańcom poszkodowanym podczas nawałnicy w dniu 17 lutego br.