Szanowni Państwo!

Urząd  Gminy Czermin oraz sołtys miejscowości Żegocin, informują o opracowaniu projektu dokumentu Plan Odnowy Miejscowości Żegocin na lata 2015-2020.

Plan Odnowy Miejscowości to ważny dokument planistyczny i strategiczny sołectwa. Dokument ten daje możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację zaplanowanych zadań. W wielu przypadkach plan odnowy stanowi niezbędny element wniosku o dofinansowanie.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców Żegocina o zapoznanie się z dokumentem i zgłaszanie uwag oraz wniosków do Planu.

Wnioski i uwagi prosimy zgłaszać do dnia  20 października 2015 r.
w następujący sposób:

  • osobiście u Pana Krzysztofa Zawady – Sołtysa Żegocina
  • w Urzędzie Gminy Czermin u Pani Marzeny Kowalskiej, pok. nr 2, tel. 62 7416031 wew. 40.
  • mailowo na adres e-mail org@czermin.wlkp.pl„>org@czermin.wlkp.pl

Ponadto informujemy, że w miesiącu październiku bieżącego roku się zebranie wiejskie poświęcone przyjęciu Planu Odnowy Miejscowości. O dokładnym terminie zebrania zostaną Państwo powiadomieni kurendą.

Plan Odnowy Miejscowości Żegocin – pobierz